Khác biệt giữa các bản “Vườn quốc gia Xuân Sơn”

- Phía Bắc: Giáp xã Thu Cúc, huyện [[Tân Sơn]].
 
2. Tọa độ địa lý:
 
- Từ 21021o 03?' đến 21021o 12?' vĩ độ Bắc.
 
- Từ 104051?104o51' đến 1050105o 01?' kinh độ Đông.
 
3. Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:
 
Tổng diện tích là: 15. 048 ha
 
Trong đó gồm:
 
- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 11.148 ha
 
- Phân khu phục hồi sinh thái kết hợp bảo tồn di tích lịch sử: 3.000 ha
 
- Phân khu hành chính, dịch vụ: 900 ha
 
Diện tích vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn là 18.639 ha, bao gồm các xã: Kiệt Sơn, Lai Đồng, Minh Đài và một phần các xã: Đồng Sơn, Tân Sơn, Kim Thượng, Xuân Đài.
 
===Địa hình===
87

lần sửa đổi