Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang là một loại huân chương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa...)
 
n
'''Huân chương Chiến sĩ vẻ vang''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra lần đầu theo Pháp lệnh ngày 12 tháng 9 năm 1961 của [[Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] và ban hành theo Sắc lệnh số 52/CT ngày 16 tháng 9 năm 1961 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]. Theo [[Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26-11-2003) thì Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được đổi thành [[Huy chương Chiến sĩ vẻ vang]].
 
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân có công lao trong việc xây dựng [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] từ sau [[Kháng chiến chống Pháp]] (20.7.1954)