Khác biệt giữa các bản “Tiếng Anh”

không có tóm lược sửa đổi
! colspan="2" | [[Âm vòm|Vòm]]
! colspan="2" | [[Âm ngạc mềm|Ngạc mềm]]
! colspan="2" | [[Âm họngthanh hầu|Họngthanh hầu]]
|-
! [[Âm mũi|Mũi]]
<small><nowiki>*</nowiki> Thường được ghi là {{IPA|/r/}}.</small>
 
Trong bảng trên, khi [[âm cản]] (tắc, tắc xát, và xát) đi theo cặp, như {{IPA|/p b/}}, {{IPA|/tʃ dʒ/}}, và {{IPA|/s z/}}, thì âm đầu là [[fortis và lenis|fortis]] (mạnh) và thứ hai là lenis (yếu). Những phụ âm cản fortis (như {{IPA|/p tʃ s/}}) được phát âm căng về cơ và hơi hơn phụ âm lenis (như {{IPA|/b dʒ z/}}), và luôn luôn [[vô thanh]]. Phụ âm lenis hữu thanh một phần khi ở đầu và cuối từ, và hữu thanh hoàn toàn khi nằm giữa hai nguyên âm. Những âm tắc fortis như {{IPA|/p/}} có thêm vài đặc điểm ngữ âm khác ở đa phần phương ngữ: nó trở thành phụ âm [[phụ âm bật hơi|bật hơi]] {{IPA|[pʰ]}} khi đứng một mình ở đầu một âm tiết được nhấn, không bật hơi ở đa số các trường hợp khác, và thường biến thành âm không thả hơi {{IPA|[p̚ ]}} hay âm họngthanh hầu hóa trước {{IPA|[ˀp]}} ở cuối âm tiết. Ở từ đơn âm tiết, nguyên âm đứng trước phụ âm tắc fortis được rút ngắn: nên ''nip'' có một nguyên âm ngắn (về mặt ngữ âm, không phải về mặt âm vị) hơn ''nib'' {{IPA|[nɪˑp̬]}}.{{sfn|Collins|Mees|2003|pages=47–53}}
* phụ âm tắc lenis: ''bin'' {{IPA|[b̥ɪˑn]}}, ''about'' {{IPA|[əˈbaʊt]}}, ''nib'' {{IPA|[nɪˑb̥]}}
* phụ âm tắc fortis: ''pin'' {{IPA|[ˈpʰɪn]}}, ''spin'' {{IPA|[spɪn]}}, ''happy'' {{IPA|[ˈhæpi]}}, ''nip'' {{IPA|[ˈnɪp̚ ]}} hay {{IPA|[ˈnɪˀp]}}