Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:52A3:1090:45DE:3967:5E72:9F19 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:4141:7EA2:7C0D:6F94:4BF5:609F)
Thẻ: Lùi tất cả
Có 34 dân tộc cùng sinh sống ở Bình Thuận, trong đó đông nhất là [[người Việt|dân tộc Kinh]]; tiếp đến là các dân tộc [[người Chăm|Chăm]], [[người Ra Glai|Ra Glai]], [[người Hoa|Hoa]] (tập trung nhiều ở phường Đức Nghĩa - thành phố Phan Thiết, Xã Hải Ninh và xã Sông Lũy- huyện Bắc Bình), [[người Cơ Ho|Cơ Ho]], [[người Tày|Tày]], [[người Chơ Ro|Chơ Ro]], [[người Nùng|Nùng]], [[người Mường|Mường]].
 
Tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn tỉnh có 12 [[tôn giáo]] khác nhau đạt 314.062 người, nhiều nhất là [[Công giáo tại Việt Nam|Công giáo]] có 143.317 người, tiếp theo là [[Phật giáo Việt Nam|Phật giáo]] có 128.968 người, [[Hồi giáo tại Việt Nam|Hồi giáo]] có 18.779 người, [[Bà La Môn]] có 15.094 người, [[Kháng Cách|đạo Tin Lành]] có 5.489 người, [[đạo Cao Đài]] có 2.403 người. Còn lại các tôn giáo khác như [[Phật giáo Hòa Hảo]] có 90 người, [[Baha'i giáo]] có 63 người, [[Minh Sư đạo]] có 17 người, [[Tứ Ân Hiếu Nghĩa]] có 13 người, [[Bửu Sơn Kỳ Hương]] có 6 người và [[Minh Lý đạo]] có 3 người.<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref> Hiện tại (2018), Bình Thuận cũng là địa phương có số dân theo đạo Công giáo đông nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ với hơn 140.000185,843 tín hữu, chiếm 11,8% dân số trong toàn tỉnh.
 
==Giao thông==