Khác biệt giữa các bản “Bàu Hàm 2”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hình =
| ghi chú hình =
| vĩ độ = 10
| kinh độ = 107
| vĩ phút = 57
| vĩ giây = 11
| hướng vĩ độ = N
| kinh phút = 07
| kinh giây = 54
| hướng kinh độ = E
| diện tích = 30,11 km²