Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Sau trận thua nặng, thế lực của Lâm Ấp suy yếu hẳn. Từ đó tới hết thời Bắc thuộc lần 2 gần 100 năm, Lâm Ấp không xâm phạm vào Giao châu nữa<ref>Năm 543 thời [[nhà Tiền Lý|Tiền Lý]], Lâm Ấp nhân lúc [[Lý Nam Đế|Lý Bí]] mới giành quyền quản lý Giao châu bèn mang quân ra đánh nhưng bị [[Phạm Tu]] đẩy lui</ref>.
 
==SựCác chốngcuộc đốinổi dậy của người bản địa==
===Thời Đông Hán===
Năm 100, hơn 2.000 dân huyện [[Tượng Lâm]] thuộc quận [[Nhật Nam]] nổi dậy nhưng nhanh chóng bị đánh dẹp.