Khác biệt giữa các bản “Kinh tế Monaco”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Economy of Monaco”)
 
[[Thân vương quốc]] đã tìm cách đa dạng hóa thành các dịch vụ và các ngành công nghiệp nhỏ, giá trị gia tăng cao, không ô nhiễm. Nhà nước không có [[thuế thu nhập]] và thuế kinh doanh thấp và phát triển mạnh như một [[thiên đường thuế]] cho cả những cá nhân đã tạo nơi cư trú và cho các công ty nước ngoài đã lập doanh nghiệp và văn phòng. Nhà nước giữ [[Độc quyền (kinh tế)|độc quyền]] trong một số lĩnh vực, bao gồm thuốc lá, mạng điện thoại và dịch vụ bưu chính.
 
Mặc dù số liệu thống kê kinh tế chính thức không được công bố, năm 2011 ước tính đặt sản phẩm quốc gia ở mức 5,748 tỷ đô la và thu nhập bình quân đầu người ở mức 188,409 đô la. Tỷ lệ thất nghiệp là 2%, tính đến năm 2012. [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mn.html]
 
 
Mức sống cao và gần tương đương với những người ở khu vực đô thị thịnh vượng của Pháp. Monaco không công bố số liệu thu nhập quốc dân; các ước tính dưới đây là vô cùng thô.