Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Hàng không Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
| thành lập = 27 tháng 5 năm 1996
| trụ sở = 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, [[Hà Nội]], [[Việt Nam]]
| thành viên chủ chốt = [[NguyễnPhạm SỹViết HưngThanh]], Chủ tịch<br />[[Phạm Ngọc Minh]], Tổng giám đốc
| ngành = [[Vận tải Hàng không]],<br />[[Bảo hiểm]],<br />[[Tài Chính]],<br />[[Xuất bản]],<br />[[Các dịch vụ khác]]
| sản phẩm = [[Dịch vụ vận tải]],<br />Dịch vụ đa ngành