Khác biệt giữa các bản “Long Điền”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
[[Tập tin:Đồng muối ở An NgãiHuyen_Long_Dien_2.jpgpng|nhỏ|250px|phải|Đồng muối ởBản Anđồ Ngãi,hành thuộcchính huyện Long Điền]]
GồmHuyện Long Điền có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 2 thị trấn: [[Long Điền (thị trấn)|Long Điền]] (huyện lịlỵ), [[Long Hải (thị trấn)|Long Hải]] và 5 xã: [[An Ngãi, Long Điền|An Ngãi]], [[An Nhứt, Long Điền|An Nhứt]], [[Phước Hưng, Long Điền|Phước Hưng]], [[Phước Tỉnh]], [[Tam Phước, Long Điền|Tam Phước]].
 
==Lịch sử==