Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Berti Vogts”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin tiểu sử bóng đá 2
| playername = Berti Vogts
| image = [[File:Berti Vogts cropped.jpg|thumb|150px|right|Vogts, năm 2006.]]
| caption = Vogts, năm 2006.
| fullname = Hans-Hubert Vogts
| dateofbirth = {{birth date and age|1946|12|30|df=y}}
Người dùng vô danh