Khác biệt giữa các bản “Saul Bellow”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Ravelstien (Ravelstien, 2000), tiểu thuyết
=== Các bản dịch tiếng Việt ===
*Henderson, Ông hoàng mưa,; Thiếu Khanh và Nguyễn Huỳnh Điệp dịch, Nhà xuất bản Văn học và Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2010.
*Herzog, Thiếu Khanh dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty cổ phần Sách Tao Đàn, 2019.