Khác biệt giữa các bản “Long Thành (thị trấn thuộc huyện Long Thành)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vai trò hành chính = Thị trấn
| hình =
| ghi chú hình =
| vĩ độ = 10
| kinh độ = 106
Người dùng vô danh