Khác biệt giữa các bản “Danh sách một số họ phổ biến”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Triệu (họ)|Triệu]] (趙, 赵 ''Zhào'')
# [[Ngô (họ)|Ngô]] (吳, 吴 ''Wú'')
# [[Chu (họ)|ChâuChu]] (周 ''Zhōu'')
# [[Từ (họ)|Từ]] (徐 ''Xú'')
# [[Tôn (họ)|Tôn]] (孫, 孙 ''Sūn'')
# [[Mã (họ)|Mã]] (馬, 马 ''Mǎ'')
# [[Chu (họ)|Châu]] (朱 ''Zhū'')
# [[Hồ (họ)|Hồ]] (胡 ''Hu'')
# [[Quách (họ)|Quách]] (郭 ''Guō'')
Người dùng vô danh