Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Nhà Tây Sơn có cờ và ấn chương chính thức
|flag_s2 =
|
|image_flag =Flag of Tây Sơn Dynasty.svg
 
|flag =
|flag_type=Cờ
|image_coat =Triều đường chi ấn.svg
|symbol =
|symbol_type =Ấn chương
|
|
84

lần sửa đổi