Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Nguồn Phan Bình '136789 "
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Nguồn Phan Bình '136789 ")
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<br />{{Thông tin đơn vị quân sự Việt Nam
| đơn vị = Tổng cục Tình báo
| hình =
|-
|6
|'''[[Phan Bình]]'''<br>(1934-1987)
|[[1962]]-[[1987]]
|[[Trung tướng]] (1974)