Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bài hát của Madonna”

không có tóm lược sửa đổi
| list18 = "[[Celebration (bài hát của Madonna)|Celebration]]" {{•wrap}} "[[Revolver (bài hát)|Revolver]]"
 
| group19 = Đĩa đơn khác
| list19 = "[[Crazy for You (bài hát)|Crazy for You]]" {{•wrap}} "[[Gambler (bài hát của Madonna)|Gambler]]" {{•wrap}} "[[This Used to Be My Playground]]" {{•wrap}} "[[I'll Remember]]" {{•wrap}} "[[Beautiful Stranger]]" {{•wrap}} "[[American Pie (bài hát)#Các bản phối lại#Phiên bản của Madonna|American Pie]]" {{•wrap}} "[[Die Another Day (bài hát)|Die Another Day]]" {{•wrap}} "[[Me Against the Music]]" {{•wrap}} "[[Hey You (bài hát của Madonna)|Hey You]]" {{·wrap}} "[[Sing (bài hát của Annie Lennox)|Sing]]"
 
| group19 = ''Album phòng thu 12''
| group20 = Bài hát khác
| list19 = "[[Gimme All Your Luvin]]"
| list20 = "[[I Surrender Dear]]" {{·wrap}} "[[Sooner or Later (bài hát của Madonna)|Sooner or Later]]" {{·wrap}} "[[I Want You (bài hát của Marvin Gaye)#Phiên bản của Madonna|I Want You]]" {{·wrap}} "[[GHV2#GHV2 Megamix|Thunderpuss GHV2 Megamix]]" {{·wrap}} "[[Imagine (bài hát)|Imagine]]"
 
| group19group20 = Đĩa đơn khác
| list19list20 = "[[Crazy for You (bài hát)|Crazy for You]]" {{•wrap}} "[[Gambler (bài hát của Madonna)|Gambler]]" {{•wrap}} "[[This Used to Be My Playground]]" {{•wrap}} "[[I'll Remember]]" {{•wrap}} "[[Beautiful Stranger]]" {{•wrap}} "[[American Pie (bài hát)#Các bản phối lại#Phiên bản của Madonna|American Pie]]" {{•wrap}} "[[Die Another Day (bài hát)|Die Another Day]]" {{•wrap}} "[[Me Against the Music]]" {{•wrap}} "[[Hey You (bài hát của Madonna)|Hey You]]" {{·wrap}} "[[Sing (bài hát của Annie Lennox)|Sing]]"
 
| group20group21 = Bài hát khác
| list20list21 = "[[I Surrender Dear]]" {{·wrap}} "[[Sooner or Later (bài hát của Madonna)|Sooner or Later]]" {{·wrap}} "[[I Want You (bài hát của Marvin Gaye)#Phiên bản của Madonna|I Want You]]" {{·wrap}} "[[GHV2#GHV2 Megamix|Thunderpuss GHV2 Megamix]]" {{·wrap}} "[[Imagine (bài hát)|Imagine]]"
{{nowrap end}}
 
13.564

lần sửa đổi