Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Doãn Anh”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| nơi mất =
| nguyên nhân mất =
| chức vụ = [[Tư lệnh]] [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam]]
| bắt đầu = [[9 tháng 11]] năm [[2018]]
 
| chức vụ = [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14]] [[tỉnh Nghệ An]]
| kết thúc = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2018|11|9}}
| tiềnbắt đầu nhiệm = [[Nguyễn18 Tântháng Cương4]] năm [[2019]]
| kết thúc = nay<br>{{số năm theo năm và ngày|2019|4|18}}
| kếtiền nhiệm 2 = [[Nguyễn Hồng Thái]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = [[Tư lệnh]] [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địabắt hạtđầu 2 = [[9 tháng 11]] năm [[2018]]
| kết thúc 2 = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2018|11|9}}
| tiền nhiệm 2 = [[PhíNguyễn QuốcTân TuấnCương]]
| kế nhiệm 2 = ''đương nhiệm''
| chứcđịa vụhạt 2 3 =
| phótrưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 42 =
| phó viên chức 2 =
 
| trưởng chức vụ 3 = [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14]] [[Hà Nội]]
| bắt đầu 3 = [[922 tháng 115]] năm [[20182016]]
| trưởng viên chức =
| kết thúc 3 = [[18 tháng 4]] năm [[2019]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|5|22|2019|4|18}}
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = Tư lệnh [[Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội]]
| bắt đầu 2 = tháng 7 năm 2015
| kết thúc 2 = [[9 tháng 11]] năm [[2018]]
| tiền nhiệm 2 = [[Phí Quốc Tuấn]]
| kế nhiệm 2 = [[Nguyễn Hồng Thái]]
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
 
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 = [[Nguyễn Hồng Thái]]
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| chức vụ 4 =
| chức vụ 24 = Tư lệnh [[Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội]]
| bắt đầu 4 =
| kếtbắt thúcđầu 4 = tháng 7 năm 2015
| bắtkết đầu 2thúc 4 = [[9 tháng 711]] năm 2015[[2018]]
| tiền nhiệm 4 =
| kếtiền nhiệm 4 = [[Phí =Quốc Tuấn]]
| kế nhiệm 4 = [[Nguyễn Hồng Thái]]
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
 
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =