Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Doãn Anh”

không có tóm lược sửa đổi
| bắt đầu = [[18 tháng 4]] năm [[2019]]
| kết thúc = nay<br>{{số năm theo năm và ngày|2019|4|18}}
| tiền nhiệm = [[Nguyễn Hồng Thái]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt =