Khác biệt giữa các bản “Aer Lingus”

Trang mới: “Aer Lingus Group Plc là hãng hàng không quốc gia của Ireland. Hãng vận hành một đội máy bay Airbus tại châu Âu và Bắc Mỹ. Đây…”
(Trang mới: “Aer Lingus Group Plc là hãng hàng không quốc gia của Ireland. Hãng vận hành một đội máy bay Airbus tại châu Âu và Bắc Mỹ. Đây…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh