Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hà Văn Thùy”

#{{bqx}} Nguồn rất yếu và khó kiểm chứng, nhìn chung là chưa đủ nổi bật, nếu nổi bật chắc chắn sẽ có nguồn có thể kiểm chứng và uy tín hơn --[[Thành viên:Eightcirclestheorem|Chuyên Gia EVN]] 07:17, ngày 22 tháng 5 năm 2019 (UTC)
#{{bqx}} nhân vật khá bình thường —<s>'''''[[User:Justice,ScienceandFree|<font color="black">Justice,ScienceandFree</font>]]'''''</s><sup>[[User talk:Justice,ScienceandFree|<font color="green">(talk)</font>]]</sup> 07:36, ngày 23 tháng 5 năm 2019 (UTC)
#{{bqx}} Bài viết thiếu nổi bật, chú thích khi ấn vào hiện ra trang không liên quan tới bài viết.[[Thành viên:VuPhamDinhLuan|VuPhamDinhLuan]] ([[Thảo luận Thành viên:VuPhamDinhLuan|thảo luận]]) 07:50, ngày 27 tháng 5 năm 2019 (UTC)
 
 
;Giữ
162

lần sửa đổi