Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|tước vị = [[Vua Việt Nam]]
|thêm = vietnam
|hình =https://www.facebook.com/groups/1330957386956874/permalink/2483210878398180/
|hình =
|cỡ hình =
|ghi chú hình =
Người dùng vô danh