Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
'''Huân chương Chiến sĩ vẻ vang''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra theo Pháp lệnh ngày 12 tháng 9 năm 1961 của [[Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] và ban hành theo Sắc lệnh số 52/CT ngày 16 tháng 9 năm 1961 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]. Theo [[Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26- tháng 11- năm 2003) thì Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được đổi thành [[Huy chương Chiến sĩ vẻ vang]].
 
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân có công lao trong việc xây dựng [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] từ sau [[Kháng chiến chống Pháp]] (sau ngày 20. tháng 7. năm 1954)
 
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang có 3 hạng được phân biệt bằng số vạch màu vàng trên dải và cuống huân chương: hạng nhất có 3 vạch, hạng nhì có 2 vạch, hạng ba có 1 vạch. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang do [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]] quyết định.
 
==Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng==