Khác biệt giữa các bản “Huân chương Kháng chiến”

không có tóm lược sửa đổi
n
'''Huân chương kháng chiến''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 216/SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 của [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]] Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo Luật Thi đua - Khen thưởng (ban hành ngày 26-11-2003) thì Huân chương Kháng chiến không còn nằm trong thang bậc khen thưởng của Nhà nước Việt Nam.
 
Huân chương kháng chiến để tặng cho tập thể, gia đình, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân (kể cả tập thể và cá nhân nước ngoài) có công lao, thành tích trong [[Kháng chiến chống Pháp]] (1946-1954) và [[Kháng chiến chống Mỹ]] (1954-1975). Những cá nhân có thành tích dưới mức tiêu chuẩn thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba thì được tặng hoặc truy tặng [[Huy chương Kháng chiến]].
Huân chương Kháng chiến có 3 hạng được phân biệt bằng số sao đính trên dải và cuống huân chương: hạng nhất có 3 sao, hạng nhì có 2 sao, hạng ba có 1 sao. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Kháng chiến do Chủ tịch nước quyết định.
 
==Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng==
 
===Huân chương Kháng chiến (chống Pháp)===
 
====Cá nhân====
 
Cá nhân (kể cả cá nhân nước ngoài) có công lao, thành tích trong [[Kháng chiến chống Pháp]] (1946-1954) được thưởng các hạng huân chương tùy theo chức vụ và thời gian tham gia kháng chiến.
 
===Huân chương Kháng chiến (chống Mỹ)===
 
====Cá nhân====
 
'''1. Mốc thời gian xét khen thưởng:''' tính từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
 
'''2. Đối tượng được khen thưởng:''' có 4 đối tượng sau
 
*Một là cán bộ, chiến sĩ các Lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và [[Công an Nhân dân Việt Nam|công an]].
 
*Hai là cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước và cán bộ các đoàn thể, kể cả công nhân quốc phòng và [[thanh niên xung phong]] (được tổ chức trong thời kỳ từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975).
 
*Ba là cán bộ cấp xã, phường, thôn, ấp, cán bộ hợp tác xã, tự vệ và dân quân du kích.
 
*Bốn là những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích trong kháng chiến.
 
'''3. Tiêu chuẩn xét khen thưởng:''' Tiêu chuẩn xét khen thưởng đối với 4 đối tượng trên đây là căn cứ vào thời gian tham gia kháng chiến và thành tích đóng góp của mỗi người:
 
*Công tác tích cực và liên tục đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
 
*Từ ngày tham gia kháng chiến đến lúc xét khen thưởng không phạm sai lầm nghiêm trọng.
 
'''4. Mức khen thưởng:'''
 
*Huân chương Kháng chiến hạng nhất tặng thưởng những người tham gia kháng chiến 20 năm.
 
*Huân chương Kháng chiến hạng nhì tặng thưởng những người tham gia kháng chiến từ 15 năm đến dưới 20 năm.
 
*Huân chương Kháng chiến hạng ba tặng thưởng những người tham gia kháng chiến từ 10 năm đến dưới 15 năm.
 
{{Sơ khai}}