Khác biệt giữa các bản “Tấn Trác Tử”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thụy hiệu = <font color = "grey">Không có</font>
| cha = [[Tấn Hiến công]]
| mẹ = Em gái LyThiếu
| sinh = [[652 TCN]]
| mất = [[651 TCN]]