Khác biệt giữa các bản “Mặt Trời lặn giả”

Đổi hướng đến Hoàng hôn
(Trang mới: “Hoàng hôn giả có thể chỉ đến một trong hai hiện tượng quang học sau đây”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
(Đổi hướng đến Hoàng hôn)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Trang đổi hướng mới
#đổi [[Hoàng hôn]]
Hoàng hôn giả có thể chỉ đến một trong hai hiện tượng quang học sau đây
Người dùng vô danh