Khác biệt giữa các bản “Núi Bạch Mã”

không có tóm lược sửa đổi
Sau khi chiến tranh giữa Pháp và Việt Nam kết thúc vào năm 1954, Bạch Mã bị lãng quên khiến các ngôi nhà xây trên núi bị thời gian phá dần. Phải đến năm 1960, chính phủ [[Việt Nam Cộng hòa]] quyết định thành lập lại [[Vườn quốc gia Bạch Mã]] nhưng chiến tranh tiếp tục kéo dài liên miên. Khu Bạch Mã được dùng làm căn cứ quân sự của quân đội Mỹ trong chiến tranh.
 
Sau năm 1975 khi hòa bình lập lại, chính phủ đã có nhiều dự án phát triển trồng trọt tại khu này nhưng vẫn thất bại do điều kiện [[thời tiết]]. Với sự thành lập chính thức [[Vườn quốc gia Bạch Mã]] của chính phủ Việt Nam, Bạch Mã đã dần dần được bảo tồn và phát triển phục vụ du lịch ở đây.
 
<br />
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh