Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

không có tóm lược sửa đổi
n
[[Hình:Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất.jpg|nhỏ|phải|Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất]]
 
'''Huân chương Chiến sĩ vẻ vang''' là một loại [[Huân chương Việt Nam|huân chương]] của Nhà nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (nay là Nhà nước [[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]), đặt ra theo Pháp lệnh ngày 12 tháng 9 năm 1961 của [[Quốc hội Việt Nam|Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] và ban hành theo Sắc lệnh số 52/CT ngày 16 tháng 9 năm 1961 của [[Hồ Chí Minh|Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]. Theo [[Luật Thi đua - Khen thưởng]] (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003) thì Huân chương Chiến sĩ vẻ vang được đổi thành [[Huy chương Chiến sĩ vẻ vang]].