Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n (Đã lùi lại 1sửa đổi của 1.54.7.224 (thảo luận), quay về phiên bản cuối của Mai Ngọc Xuân. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Đồng thuận được tạo nên tự sự thỏa thuận của các bên liên quan. Có thể đạt tới đồng thuận thông qua thảo luận, hành động (sửa đổi), hoặc thường xuyên hơn, là phối hợp cả hai. Đồng thuận chỉ có thể đạt được giữa những biên tập viên có suy nghĩ, luôn [[Wikipedia:Giữ thiện ý|giữ thiện ý]] khi làm việc với nhau trong một không khí [[Wikipedia:Thái độ văn minh|văn minh]]. Để tạo nên sự đồng thuận, cần phải chú ý đặc biệt đến [[WP:NPOV|tính trung lập]] - giữ trung lập trong hành động của chúng ta để nỗ lực đạt được một thỏa ước mà mọi người đều tán thành.
 
[['''']]== Làm thế nào xuất hiện đồng thuận khi sửa đổi ==
[[Image:Dong thuan.png|thumb|right|300px|Khi thực hiện một sửa đổi, những biên tập viên khác có sự lựa chọn của minh: chấp nhận sửa đổi, thay đổi sửa đổi, hay [[Trợ giúp:Lùi sửa đổi|lùi]] sửa đổi. Những lựa chọn này có thể thảo luận nếu cần.]]
{{See also|Wikipedia:Quy định về sửa bài}}
Người dùng vô danh