Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

n
Đã khóa “Wikipedia:Đồng thuận”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.253.244.121 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Khủng Long)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Wikipedia:Đồng thuận”: Trang quan trọng có nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))