Khác biệt giữa các bản “Quan nữ tử”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Xóa đổi hướng đến trang Hậu cung Nhà Thanh#Phi Tần)
Thẻ: Xóa đổi hướng
n
 
Tuy địa vị Quan nữ tử không cao, song đến một loại [[hoạn quan]] như Tổng quản Thái giám, cũng phải quỳ lạy các Quan nữ tử<ref>雍正十三年一月諭旨:「設總管太監等自行見阿哥等,必當拜跪請安,阿哥等賜坐,必當席地而坐。即內宮之宮眷,雖答應之微,爾總管不可不跪拜也。阿哥之家眷,雖宮女子之微,爾總管不可不跪拜也。」</ref>.
 
== Xem thêm ==
* [[Hậu cung nhà Thanh]]
* [[Phúc tấn]]
* [[Cách cách]]
 
== Tham khảo ==