Khác biệt giữa các bản “Internet Society”

không có tóm lược sửa đổi
{{Hộp thông tin tổ chức
| tênname = Internet Society<br/>ISOC
| hìnhlogo = Internet Society logo and wordmark.png
| alt = Biểu trưng Internet Society
| cỡ =
| abbreviation = ISOC
| chú thích = Biểu trưng
| founders = [[Vint Cerf]], [[Bob Kahn]]
| khung hình =
| tax_id = 54-1650477<ref name= irseos>"[https://apps.irs.gov/app/eos/displayAll.do?dispatchMethod=displayAllInfo&Id=694688&ein=541650477&country=US&deductibility=all&dispatchMethod=searchAll&isDescending=false&city=&ein1=54-1650477&postDateFrom=&exemptTypeCode=al&submitName=Search&sortColumn=orgName&totalResults=1&names=&resultsPerPage=25&indexOfFirstRow=0&postDateTo=&state=All+States Internet Society]". ''Tax Exempt Organization Search''. [[Internal Revenue Service]]. Retrieved July 19, 2018.</ref>
| bản đồ =
| tìnhstatus trạng = [[501(c)(3)]] [[Tổ chức phi lợi nhuận|Phi lợi nhuận]]<ref name= irseos/>
| cỡ bản đồ =
| employees = 47<ref name= 990-2016>"[https://www.guidestar.org/FinDocuments/2016/541/650/2016-541650477-0ec76c0b-9.pdf Form 990: Return of Organization Exempt from Income Tax]". ''Internet Society''. [[Guidestar]]. December 31, 2016.</ref>
| chú thích bản đồ =
| employees_year = 2016
| tên viết tắt = ISOC
| volunteers = 3.750<ref name= 990-2016/>
| khẩu hiệu =
| formationvolunteers_year = 19922016
| revenue = US$39.483.245<ref name= 990-2016/>
| giải tán =
| revenue_year = 2016
| kiểu =
| expenses = US$37.830.029<ref name= 990-2016/>
| tình trạng = [[Tổ chức phi lợi nhuận|Phi lợi nhuận]]
| expenses_year = 2016
| mục đích = Đảm bảo, cổ vũ cho sự phát triển, mở rộng và sử dụng Internet
| endowment = US$3.141.350 <sub>(2016)</sub><ref name= 990-2016/>
| trụ sở = [[Reston, Virginia|Reston]], [[Quận Fairfax, Virginia|Fairfax]], [[Virginia]], [[Hoa Kỳ]]<ref>[https://www.internetsociety.org/who-we-are/contact-us Contact us]</ref>
| leader_name = Andrew Sullivan<ref name= leadership/>
| location =
| lãnhleader_title đạo = [[Chủ tịch (Chức danh công ty)|Chủ tịch]], [[Tổng giám đốc điều hành#CEO|CEO]]
| khu vực phục vụ = Toàn cầu
| leader_name2 = Gonzalo Camarillo<ref name= leadership/>
| thành viên = 80.000
| leader_title2 = [[Chủ tịch hội đồng quản trị|Chủ tịch HĐQT]], [[Ban giám đốc (công ty)|Ban giám đốc]]
| ngôn ngữ = [[Tiếng Anh|Anh]], [[tiếng Pháp|Pháp]], [[tiếng Ý|Ý]],<br/>[[tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]], [[tiếng Hà Lan|Hà Lan]]
| formation = {{Ngày bắt đầu và tuổi|1992|12|11}}<ref>"[https://corponline.dcra.dc.gov/BizEntity.aspx/ViewEntityData?entityId=2826498 Internet Society]". ''[[Department of Consumer and Regulatory Affairs]]''. [[Government of the District of Columbia]]. Retrieved July 19, 2018.</ref>
| tổng thư ký =
| mụcpurpose đích = Đảm bảo, cổ vũ cho sự phát triển, mở rộng và sử dụng Internet cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.<ref name= 990-2016/>
| lãnh đạo = [[Chủ tịch]], [[Tổng giám đốc điều hành#CEO|CEO]]
| subsidiaries = [[Public Interest Registry]] <sub>([[501(c)(3)]])</sub>,<br/> Internet Society Asia Limited ([[Singapore]])<ref name= 990-2016/>
| tên lãnh đạo = Bà Lynn St. Amour<ref>[http://www.internetsociety.org/who-we-are/staff-and-advisors?id=31 Staff and Advisors: Ms. Lynn St Amour, President and CEO]</ref>
| trụheadquarters sở = [[Reston, Virginia|Reston]], [[Quận Fairfax, Virginia|Fairfax]], [[Virginia]], [[Hoa Kỳ]]<ref>[https://www.internetsociety.org/who-we-are/contact-us Contact us]</ref><ref name= 990-2016/>
| người chủ chốt =
| region_served = Toàn cầu
| ngân sách =
| membership = 100.000
| số nhân viên =
| ngônlanguage ngữ = [[Tiếng Anh|Anh]], [[tiếng Pháp|Pháp]], [[tiếng Ý|Ý]],<br/>[[tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]], [[tiếng Hà Lan|Hà Lan]]<ref>[https://www.internetsociety.org/globalgw/ Looking for local content in other languages? Explore our chapter sites below]</ref>
| trangwebsite web = {{URL|http://www.internetsociety.org}}
}}
{{đổi hướng đến đây|ISOC}}