Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Hữu Bài”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Nguyenhuubaonam (thảo luận): Thông tin thiếu nguồn độc lập. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
"''Phế vua không Khả, đào mả không Bài''".<ref>Phế vua không Khả: nói đến quan Thị vệ đại thần [[Ngô Đình Khả]] năm trước đã phản kháng Pháp, không chịu ký giấy phế vua [[Thành Thái]].</ref>
[[Tập tin:Quan nha Nguyen (Hue).jpg|phải|nhỏ|250px|Phủ phụ chánh triều vua [[Duy Tân]]. Từ trái sang phải: [[Tôn Thất Hân]] (thượng thư bộ hình), Nguyễn Hữu Bài (thượng thư bộ lại), [[Huỳnh Côn]] (thượng thư bộ lễ), Hoàng thân [[Nguyễn Phúc Miên Lịch]], [[Lê Trinh]] (thượng thư bộ công), [[Cao Xuân Dục]] (thượng thư bộ học)]]
Năm [[1923]], ông được thăng Thái phó, Võ hiển điện Đại học sĩ, Cơ mật Viện trưởng đại thần. Sau đó ông được giữ chức Thượng thư Bộ Lại. Năm 1933, vua Bảo Đại muốn cải cách triều đình bèn cáchban chứccho về hưu một lúc 5 Thượng thư các Bộ: Lại, Hình, Binh, Lễ, Công vốn chỉ thông nho học, nhường chỗ cho những người thông thạo học vấn phương Tây. Nguyễn Hữu Bài trong số những người bị bãi chức<ref>Nguyễn Đắc Xuân, sách đã dẫn, tr 91</ref>.
 
Sự kiện này khiến nhà thơ [[Nguyễn Trọng Cẩn]] ghi lại bằng bài thơ Đường luật, có chơi chữ tên 5 vị quan các bộ bị bãi chức ở từng câu tương ứng:
71

lần sửa đổi