Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
== Người sinh ==
Nguyen phuoc nguyen con trai cua Nguyen phuoc sang
 
== Người chết ==
Người dùng vô danh