Khác biệt giữa các bản “Đại từ nhân xưng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* "Anh", "chị" với các em, với những người mà đương sự coi là đàn em của mình.
* "Cô", "dì", "bác", "thím",v.v. với các cháu theo tương quan họ hàng, với người nhỏ tuổi được đương sự coi như con cháu. "Mẹ", "má", "me"... với các con.
* "Tôi", với tất cả mọi người khi bản thân lớn hơn hoặc ngang bằng.
* "Tao", "ta", với một số người, khi đương sự không cần giữ lễ, hoặc muốn biểu lộ uy quyền, hoặc sự tức giận.
Người dùng vô danh