Khác biệt giữa các bản “Trần Nguyên Hãn”

không có tóm lược sửa đổi
(Việt Nam Công Hòa là tay sai không phải là chính thể)
Tên của ông được đặt cho nhiều đường phố tại các thành phố Việt Nam: tại quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội, quận Lê Chân Thành phố [[Hải Phòng|Hải phòng]], Thành phố Đà Nẵng, phường Phước Hòa Thành phố [[Nha Trang]], Thành phố [[Vũng Tàu]], quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố [[Hạ Long (thành phố)|Hạ Long]],...
 
Đặc biệt tại Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh có tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa có chim bồ câu trên tay (tưởng nhớ thánh tổ lực lượng truyền tin) được dựng dưới Chếchính độ ngụy quyềnthể [[Việt Nam Cộng hòa]] ở vòng xoay Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành.{{cần dẫn nguồn}}
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh