Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|date=[[27 tháng 1]] [[1868]]–[[31 tháng 1]] [[1868]]
|place=[[Kyōto (thành phố)|Kyoto]]
|map_type = Nhật Bản
|map_relief =
|map_size =
|map_marksize =
|map_caption = Vị trí trong Nhật Bản
|map_label =
|result=Quân đội bảo hoàng thắng trận quyết định
|combatant1=[[phiên Satsuma|Satsuma]], [[phiên Chōshū|Chōshū]], [[phiên Tosa|Tosa]]<br>