Khác biệt giữa các bản “Thiện nhượng”

(bổ sung nguồn dẫn trong từ điển Hán Nôm)
*[http://www.caodai-online.com/pdf/ex/id17380.pdf ''Nghiêu - Thuấn'']
*[http://antruong.free.fr/damdaiganhdao34.html ''Thử tìm hiểu thế nào là đời Nghiêu Thuấn''] Cao Đài Nantes
*[https://hoainguyen_53.violet.vn/entry/chuyen-vua-nghieu-nhuong-ngoi-cho-vua-thuan-9933161.html ''Chuyện vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn''] Nguyễn Văn Sang @ 16:01 06/12/2013
*[http://chuabuuda.com/nep-song-dao/nep-song-dao-chi-tiet/news/4072-vua-nghieu-vua-thuan-ton-kinh-hua-do.html ''Vua Nghiêu vua Thuấn tôn kính Hứa Do''] chùa Bửu Đà - mục Nếp Sống Đạo 26/08/2015 21:23 theo Tinh Hoa
*[https://www.dkn.tv/van-hoa/hoang-de-chu-dong-nhuong-ngoi-cho-nguoi-khong-than-thich-chuyen-kho-tin-nhung-co-that.html ''Hoàng đế chủ động nhường ngôi cho người không thân thích: Chuyện khó tin nhưng có thật''] Mã Lương - 11:40, 14/11/2015
44

lần sửa đổi