Khác biệt giữa các bản “România”

{{See also|Tiếng România}}
 
[[Tập tin:Romania detailed ethnic map.PNG|thumb|Các nhóm sắc tộc tại România (số liệu năm 2011){{legend|#007FFF|[[Người România]]}}{{legend|#FF0000|[[Người Hungary]]}}{{legend|#4682B4|[[Người Ukraina]]}}{{legend|#800000|[[Người Di-gan]]}}{{legend|#000080|[[Người Nga-Lipoveni]]}}{{legend|#00A86B|[[Người Serb]]}}{{legend|#FFFF00|[[Người Croatia]]}}{{legend|#660066|[[Người Slovak]]}}{{legend|#FFBF00|[[Người Bulgaria]]}}{{legend|#FF69B4|[[Các dân tộc Turk]]}}|thế=|trái|200x200px]]
[[Tập tin:Romania detailed ethnic map.PNG|thế=|trái|nhỏ|200x200px|Bản đồ phân bố các nhóm sắc tộc tại România (số liệu năm 2011).]]
{{Pie chart
|thumb = right