Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cao cấp lí luận chính trị”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Liên kết ngoài==
{{sơThế khainào là cao cấp lí luận chính trị}}?
I.Mở Đề.
 
1.Cao cấp hiểu ra sao?
[[Thể loại:Đảng Cộng sản Việt Nam]]
2.Lí luận chính trị là gì?
3.Kết luận
II.Thảo Luận và Đề Xuất
1.Khảo sát
2.Thẩm Định và Đánh giá
3.Đề xuất và Trình Lên Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
( Còn thiếu sót rất nhiều )
P/s: Nhất Nhất Kiến Giải Anan
Nguyễn Trung Nam
Người dùng vô danh