Khác biệt giữa các bản “Ba Vì”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hướng kinh độ = E
| diện tích =
| dân số = 282.600
| thời điểm dân số = 2018
| dân số thành thị =
| dân số nông thôn =