Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|country = Việt Nam
|status = Tỉnh
|status_text ='''Quận của [[Nhà Hán]]-[[Nhà Đông Ngô]]-[[Nhà Tấn]]-[[NhàNam LươngTriều]]'''
|era =
|government_type = Chế độ quân chủ