Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Từ thời Lưỡng Tấn tới thời [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]], tuy có sự thay đổi triều đại và biến động nhiều ở Trung nguyên nhưng Giao châu chỉ có những biến động quân sự, không có nhiều biến động về chính trị.
 
Tại miền bắc, các tộc [[Ngũ Hồ]] vào xâm chiếm và cai trị, các triều đại [[Nhà Tấn|Đông Tấn]] (317-420), [[Lưu Tống]] (420-479), [[Nam Tề]] (479-502), [[nhà Lương|Lương]] (502-557) nối nhau cai trị ở miền nam và giữ được quyền quản lý Giao châu không bị gián đoạn, thay đổi như cuối thời [[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]] và [[Tam Quốc]]. Những cuộc nổi dậy của [[người Việt]]địa phương như Lý Trường Nhân chỉ kéo dài một thời gian đều bị dẹp; những cuộc xâm lấn của [[Lâm Ấp]] từ phía nam cũng nhanh chóng bị đẩy lùi (xem chi tiết các mục [[#Chiến tranh với Lâm Ấp]] và [[#Sự chống đối của người bản địa]] bên dưới); một số lực lượng nổi dậy chống triều đình chạy sang Giao châu cũng nhanh chóng bị đánh bại.
 
==Hành chính==