Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| bắt đầu = [[tháng 12]] năm [[1976]]
| kết thúc = [[tháng 3]] năm [[1980]]
| tiền nhiệm = đầu[[Lê tiênĐức Thọ]]
| kế nhiệm = [[Lê Thanh Nghị]]
| vị trí 7 = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]