Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Minh Triết”

không có tóm lược sửa đổi
| bắt đầu 4 = [[tháng 12]] năm [[1997]]
| kết thúc 4 = [[tháng 1]] năm [[2000]]
| tiền nhiệm 4 = [[PhanPhạm MinhThế TánhDuyệt]]
| kế nhiệm 4 = [[Trương Quang Được]]
| địa hạt 4 =