Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành phần liên thông mạnh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Một [[đồ thị (lý thuyết đồ thị)#đồ thị có hướng|đồ thị có hướng]] là ''liên thông mạnh'' nếu như có đường từ bất kì đỉnh nào tới bất kì đỉnh nào khác. Một '''thành phần liên thông mạnh''' của một đồ thị có hướng là một đồ thị con tối đại liên thông mạnh. Nếu mỗi thành phần liên thông mạnh được co lại thành một đỉnh, thì đồ thị sẽ trở thành một [[đồ thị có hướng không có chu trình]].
 
Fenick mùa 10 mạnh vl
 
[[Thuật toán Kosaraju]], [[thuật toán tìm thành phần liên thông mạnh của Tarjan|thuật toán Tarjan]], và [[thuật toán Gabow]] đều có thể tìm các thành phần liên thông mạnh của một đồ thị cho trước trong thời gian tuyến tính. Tuy nhiên, các thuật toán của Tarjan và Gabow thường được sử dụng nhiều hơn do chúng chỉ cần thực hiện [[tìm kiếm theo chiều sâu]] một lần trong khi thuật toán của Kosaraju cần hai lần.
Người dùng vô danh