Khác biệt giữa các bản “Luật tự nhiên”

Thêm hình ảnh
(Thêm hình ảnh)
{{chú thích trong bài}}
[[Tập tin:Carlo Crivelli 007.jpg|nhỏ|Thomas Aquina, nhà triết học kinh viện thời Trung Cổ, người phục hồi khái niệm luật tự nhiên từ thời Hy Lạp Cổ Đại và phát triển nó .]]
'''Luật tự nhiên''' hay '''luật của tự nhiên''' ([[tiếng Latinh]] ''lex naturalis'') là hệ thống luật được xác định bởi tự nhiên, do đó có tính phổ quát. Đây là quy luật tồn tại độc lập với [[luật do con người đặt ra|luật lệ được đặt ra]] bởi một trật tự chính trị, xã hội hay một quốc gia. Đây là một thuật ngữ vừa được sử dụng trong [[triết học]] vừa sử dụng trong [[luật học]]. Lý thuyết về luật của tự nhiên được [[Aristoteles|Aristotle]] đề cập lần đầu tiên. Ông cho rằng trong tự nhiên đã có sẵn những quy luật, luật lệ và công lý, và con người tốt nhất là phải soạn thảo những quy luật tuân theo luân lý của tự nhiên. Mặc dù ông cho rằng một xã hội chính trị hoàn hảo có thể không cần đến pháp luật, nhưng nếu cần đến pháp luật thì pháp luật tự nhiên sẽ là pháp luật tốt nhất.
 
114

lần sửa đổi