Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==63ug3
 
{{Wiktionary|ngày}}
* [http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/RST_defs.php Definitions of day, night, twilight (USA navy site)]