Khác biệt giữa các bản “Do Ji-han”

không có tóm lược sửa đổi
 
=== Phim truyền hình ===
{| class="wikitable mw-collapsible"
* [http://www.kbs.co.kr/drama/gongju/index.html The Queen Returns] ([[KBS|KBS2]], 2009)
|+
* [http://tv.sbs.co.kr/christmas Will it Snow at Christmas?] ([[Seoul Broadcasting System|SBS]], 2009)
!Năm
* [http://www.kbs.co.kr/drama/manduk Merchant Kim Man-deok] ([[KBS|KBS1]], 2010)
!Tựa đề
* [http://www.mbcevery1.com/realschool Real School!] ([[Munhwa Broadcasting Corporation|MBC Every 1]], 2011)
!Vai diễn
* [http://www.imbc.com/broad/tv/drama/withoutyou Can't Live Without You] ([[Munhwa Broadcasting Corporation|MBC]], 2012)
!Kênh
* [http://tv.sbs.co.kr/sbsmoney/index.html Incarnation of Money] ([[Seoul Broadcasting System|SBS]], 2013)
|-
* Hwarang (KBS2, 2016)
|2009
*100 Days My Prince (tvN, 2018)
* |[http://www.kbs.co.kr/drama/gongju/index.html The Queen Returns] ([[KBS|KBS2]], 2009)
|
|[[KBS|KBS2]]
|-
|2009
* |[http://tv.sbs.co.kr/christmas Will it Snow at Christmas?] ([[Seoul Broadcasting System|SBS]], 2009)
|
|[[Seoul Broadcasting System|SBS]]
|-
|2010
* |[http://www.kbs.co.kr/drama/manduk Merchant Kim Man-deok] ([[KBS|KBS1]], 2010)
|
|[[KBS|KBS1]]
|-
|2011
* |[http://www.mbcevery1.com/realschool Real School!] ([[Munhwa Broadcasting Corporation|MBC Every 1]], 2011)
|
|[[Munhwa Broadcasting Corporation|MBC Every 1]]
|-
|2012
* |[http://www.imbc.com/broad/tv/drama/withoutyou Can't Live Without You] ([[Munhwa Broadcasting Corporation|MBC]], 2012)
|
|[[Munhwa Broadcasting Corporation|MBC]]
|-
|2013
* |[http://tv.sbs.co.kr/sbsmoney/index.html Incarnation of Money] ([[Seoul Broadcasting System|SBS]], 2013)
|
|[[Seoul Broadcasting System|SBS]]
|-
|2016
|[[Hoa Lang (phim truyền hình Hàn Quốc)]]
|Ban Ryu
|[[KBS2]]
|-
|2018
|[[Lang quân 100 ngày#Vai%20ph%E1%BB%A5|Lang quân 100 ngày]]
|Dong Joo - cận vệ của Thế tử
|[[TvN (Hàn Quốc)|TvN]]
|}
 
=== Video âm nhạc ===
11

lần sửa đổi