Khác biệt giữa các bản “Quảng Ngãi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 13 huyện trong đó có 1 huyện đảo, 6 huyện đồng bằng, 6 huyện miền núi, trong đó có với 184 đơn vị hành chính cấp [[Xã (Việt Nam)|xã]], gồm có 9 [[Thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 9 [[Phường (Việt Nam)|phường]] và 166 [[Xã (Việt Nam)|xã]]. 33,5% dân số sống kẻ đô thị và 66,5% dân số sống ở nông thôn.
{| cellpadding="0" cellspacing="6" width="100%" align="center" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; margin-top: 16px"
! colspan="3" style="background: #E6E6FA; font-size: 95%;" | Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi<ref name="dsvn2009">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2013], Tổng cục Thống kê Việt Nam</ref><ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>
Người dùng vô danh