Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| ghi chú hình = Thành phố Quảng Ngãi nhìn từ sông Trà Khúc
| vĩ độ = 15.123875
| kinh độ = 108.811727
| diện tích = 5.153,0 km²<ref name="GS2011"/>
| dân số = 1.273.000 người<ref name="GS2011">{{chú thích web| url =http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12875 | tiêu đề = Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2011 phân theo địa phương| ngày truy cập =30 tháng 9 năm 2012 | nơi xuất bản=Tổng cục Thống kê Việt Nam }}</ref>
Người dùng vô danh